Občianske združenie MAXIMILIÁN HELL

Cieľom občianskeho združenia je šírenie povedomia o Maximiliánovi Hellovi, snaha oživiť jeho pamiatku a napraviť malú informovanosť o tomto astronómovi a vedcovi 18. storočia.

Adresa organizácie: Spojovacia 15, 949 01 Nitra

Email: maximilianhell22@gmail.com

Meno štatutárneho zástupcu: Mária Beneová, Vladimír Kmeť

Telefón: 0918 243 268, 0918 183 701

Kontaktné osoby: Mária Beneová 0918 243 268
Vladimír Kmeť 0918 183 701

Web: hell.planetarium.sk

História činnosti:

1) V roku 2006 sme uskutočnili expedíciu pod názvom „Po stopách Maximiliána Hella“ na ostrov Vardö, kde sme Maximiliánovi Hellovi, nášmu rodákovi, osadili 2 pamätné tabule. Expedícia trvala od 26. júla do 11. augusta 2006. Pamätné tabule sme osadili na Mestskom úrade Vardö a v miestnom múzeu za prítomnosti Veľvyslanca Slovenskej republiky v Nórsku Dušana Rozboru a primátora ostrova Vardö Rolfa E. Mortensena.

2) Z expedície sme spracovali aj 45 – minútový film „Po stopách Maximiliána Hella 2006“, ktorý bol zatiaľ odvysielaný v TV Central a na V. ročníku Rezbárskeho dňa v Štiavnických Baniach. Okrem toho film premietame na školách ako výukový materiál o M.Hellovi a tiež o Nórsku – o krajine, prírode, obyvateľoch.

3) Na cintoríne v Maria Enzersdorfe, kde je Maximilián Hell pochovaný sme osadili pomník s bustou M. Hella. Viac nájdete v tomto odkaze.

4) V priestoroch Krajskej hvezdárne a planetária Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom sme za prítomnosti vysokých vládnych predstaviteľov Slovenskej republiky slávnostne odhalili bustu M. Hella. Viac o tejto udalosti nájdete v tomto odkaze.

5) V novembri 2014 sme v knižnej podobe vydali preklad rukopisu Maximiliána Hella pod názvom ASTRONOMICKÝ DENNÍK MAXIMILIÁNA HELLA VEDENÝ NA OSTROVE VARDØ.

Plán:

1) V Štiavnických Baniach máme v pláne za pomoci samosprávy Štiavnických Baní v starej bašte vytvoriť pamätný dom M. Hella. Tam zdokumentujeme jeho život a dielo.

2) Dosiahnuť vydanie pamätnej mince na počesť Maximiliána Hella.

3) Nadviazať so školou na ostrove Vardö a v Maria Enzersdorfe „družbu“ a realizovať výmenné poznávacie pobyty pre deti a mládež.