Občianske združenie MAXIMILIÁN HELL

Cieľom občianskeho združenia je šírenie povedomia o Maximiliánovi Hellovi, snaha oživiť jeho pamiatku a napraviť malú informovanosť o tomto astronómovi a vedcovi 18. storočia.

Adresa organizácie: Spojovacia 15, 949 01 Nitra

Email: maximilianhell22@gmail.com

Meno štatutárneho zástupcu: Mária Beneová, Vladimír Kmeť

Telefón: 0918 243 268, 0918 183 701

Kontaktné osoby: Mária Beneová 0918 243 268
Vladimír Kmeť 0918 183 701

Web: hell.planetarium.sk

História činnosti:

1) V roku 2006 sme uskutočnili expedíciu pod názvom „Po stopách Maximiliána Hella“ na ostrov Vardö, kde sme Maximiliánovi Hellovi, nášmu rodákovi, osadili 2 pamätné tabule. Expedícia trvala od 26. júla do 11. augusta 2006. Pamätné tabule sme osadili na Mestskom úrade Vardö a v miestnom múzeu za prítomnosti Veľvyslanca Slovenskej republiky v Nórsku Dušana Rozboru a primátora ostrova Vardö Rolfa E. Mortensena.

2) Z expedície sme spracovali aj 45 – minútový film „Po stopách Maximiliána Hella 2006“, ktorý bol zatiaľ odvysielaný v TV Central a na V. ročníku Rezbárskeho dňa v Štiavnických Baniach. Okrem toho film premietame na školách ako výukový materiál o M.Hellovi a tiež o Nórsku – o krajine, prírode, obyvateľoch.

3) Na cintoríne v Maria Enzersdorfe, kde je Maximilián Hell pochovaný sme osadili pomník s bustou M. Hella. Viac nájdete v tomto odkaze.

4) V priestoroch Krajskej hvezdárne a planetária Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom sme za prítomnosti vysokých vládnych predstaviteľov Slovenskej republiky slávnostne odhalili bustu M. Hella. Viac o tejto udalosti nájdete v tomto odkaze.

5) V novembri 2014 sme v knižnej podobe vydali preklad rukopisu Maximiliána Hella pod názvom ASTRONOMICKÝ DENNÍK MAXIMILIÁNA HELLA VEDENÝ NA OSTROVE VARDØ.

6) V Štiavnických Baniach sme ako partneri projektu s obcou Štiavnické Bane vytvorili expozíciu Maximiliána Hella. Obec Štiavnické Bane zrekonštruovala baštu opevnenia a naše občianske združenie sa pričinilo o vytvorenie obsahovej náplne expozície Maximiliána Hella. Za prítomnosti nórskej veľvyslankyne pani Ingy Magistad bola bašta 27. januára 2017 slávnostne otvorená. Viac o projekte nájdete na týchto stránkach.

7) ZŠ Maximiliána Hella Štiavnické Bane v septembri 2016 podpísala partnerskú zmluvu o spolupráci s rybárskou školou na ostrove Vardø. Takisto miestna samospráva Štiavnické Bane podpísala partnerstvo so samosprávou ostrova Vardø. Podpísanie sa uskutočnilo v rodisku Maximiliána Hella, v Štiavnických Baniach v septembri 2016.

8) V súčasnosti (september - november 2017) realizujeme prednášky "Maximilián Hell a jeho expedícia za severný polárny kruh" pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva. Prednášky sú realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
9) V roku 2018 sme získali dotáciu z Fondu na podporu umenia na realizáciu prednášok pod názvom "Požitavie, ako ho nepoznáme". Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
10) V roku 2018 sme získali dotáciu na realizáciu prednášok "Putovanie históriou a súčasnosťou Považia" pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva. Prednášky sú realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.


11) Okrem osobnosti M. Hella sa zaoberáme aj inými osobnosťami, kultúrou a históriou Slovenska. Máme spracované prezentácie na témy: Rieka Váh od prameňa do delty, Rieka Hron od prameňa do delty, Rieka Žitava od prameňa do delty a Rieka Nitra od prameňa do delty. Tieto dokumenty prezentujeme v základných a stredných školách. Prednášky sú realizované z programu MKSR Kultúrne poukazy.


Plán:

1) Príprava expedície na rok 2019, kedy bude 250. výročie od momentu, keď M. Hell odpozoroval prechod Venuše popred Slnko na ostrove Vardø. Na základe pozorovania vyrátal vzdialenosť Zeme od Slnka.

2) Príprava dôstojných osláv 300. výročia narodenia M. Hella v obci Štiavnické Bane.

3) Okrem osobnosti M. Hella sa zaoberáme aj inými osobnosťami, kultúrou a históriou Slovenska. Máme spracované prezentácie na témy: Rieka Váh od prameňa do delty, Rieka Hron od prameňa do delty, Rieka Žitava od prameňa do delty a v súčasnosti spracovávame rieku Nitru, Ponitrie, jeho históriu, kultúru a osobnosti. Tieto dokumenty prezentujeme v základných a stredných školách.