ASTRONOMICKÝ DENNÍK MAXIMILIÁNA HELLA VEDENÝ NA OSTROVE VARDØVážení priatelia astronómie,


radi by sme Vám dali do pozornosti novú publikáciu, ktorá vyšla v mesiaci november 2014. Publikácia s názvom ASTRONOMICKÝ DENNÍK MAXIMILIÁNA HELLA VEDENÝ NA OSTROVE VARDØ je prekladom vedeckého denníka Maximiliána Hella, ktorý si písal počas cesty a pobytu na ostrove Vardø. V denníku zaznamenáva merania uskutočňované počas spomínanej polárnej expedície – určenie výšky svetového pólu a jednotlivých hviezd v rôznych severských destináciách, meranie magnetickej odchýlky, pozorovanie polárnych žiar, meteorologické pozorovania a vykonávanie časových korekcií. Predovšetkým sú však informácie v ňom unikátnym, doposiaľ v slovenčine nezverejneným dokladom jeho pozorovania prechodu Venuše popred slnečný disk 3. júna 1769 a pozorovania zatmenia Slnka v nasledujúci deň. Vedecký denník Maximiliána Hella, ktorý takmer 250 rokov ležal vo viedenskom archíve, uzrel prvýkrát svetlo sveta v slovenskom jazyku vďaka ústretovosti Univ. Prof. Dr. Marie Gertrude Firneis.

Cena knihy je 20€ a v prípade záujmu si ju môžete objednať na tel. čísle občianskeho združenia Maximilián Hell 0918 243 268 alebo na adrese maximilianhell22@gmail.com.